Akupunktur

AKUPUNKTUR

Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke.

Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Akupunktur har eksistert som behandlingsmetode i over 2000 år.

I tillegg til akupunktur er det innenfor tradisjonell kinesisk medisin (TKM) flere behandlingsformer; blant annet kinesisk urtemedisin, kostholdsterapi, kopping og ulike massasje- og treningsformer.

Hva skjer hos en dyreakupunktør?

Jeg kartlegger først dyrets symptomer og adferd for å få en helhetlig og grundig bilde av dyrets problem. Ved å se på dyrets tunge kan jeg få viktig informasjon om dyrets helse – jeg ser da etter tungens form, farge, fuktighet og belegg.

Pulsen er også et viktig verktøy for å finne ubalansen i dyret. Jeg kartlegger dyrets helse gjennom blant annet pulsens kvalitet.

Sykdomsbildet, adferden, pulsen og tungen hjelper meg med å finne en individuell tilpasset behandling til hvert dyr

 

Behandlingsprinsippet

TKM ser på kropp og sjel som en enhet og sykdom er en ubalanse i kroppens energisystem Akupunktur bidrar til å gjenopprette energibalansen hos pasienten

Ved akupunkturbehandling stikkes det tynne nåler/eller lyses med laser i spesifikke punkter langs kroppens meridianer(energikanalene)som går langs og rundt på kroppen.

 

Hvis Qi(dyrets vitale energi) får flyte fritt uten blokkeringer i meridianene vil dyret ha en god helse. Forstyrres energibalansen skapes det en ubalanse i kroppen som kan resultere i smerte og/eller sykdom.

Akupunktur stimulerer blant annet kroppens egen produksjon av smertestillende stoffer – endorfiner og kan derfor virke smertestillende.

Akupunktur vil også gjenopprette balansen i organismen og derfor kunne hjelpe ved de fleste lidelser.

 

Hvordan reagerer dyret?
Alle dyr reagerer forskjellig ved akupunkturbehandling, noen bryr seg ikke om å bli stukket i det hele tatt, mens andre synes bare det å holdes stille er kjempe skummelt.

Derfor bruker jeg laserakupunktur, med en laser spesielt tilpasset den energiflyten som akupunktur punktene trenger for å stimuleres.

Dette gjør ikke vondt og dyret godtar dette fint.

Hvert punkt belyses i 10 sek, dette betyr at dyret ikke trenger å ligge stille/bli holdt fast over lenge tid pga nåler som skal sitte i i 20 min.

All behandling foregår i rolige omgivelser med full fokus på akkurat ditt dyr.

Behandlingen vil bli individuelt lagt opp og tilpasset det enkelte individ.

 

Historie
Akupunkturbehandling er en del av det som kalles tradisjonell kinesisk medisin(TKM). TKM bygger på teori og filosofi som har blitt utviklet i Kina gjennom flere tusen år, faktisk har akupunktur eksistert som behandlingsmetode i minst 3000 år. Kineserne studerte og observerte hvordan kroppen og naturen fungerte i forhold til hverandre og hvordan energibaner i kroppen spilte en viktig rolle for en organismes helse.

TKM bygger på teorien om yin, yang og Qi. Yin og yang er motsetninger, de er polære kvaliteter som er avhengig og utfyller hverandre. Qi er den vitale energien som sirkulerer i kroppen i kanaler som vi kaller meridianer. Qi nærer organer og systemer i kroppen.

Qi kan av forskjellige grunner komme i ubalanse og dette vil skape symptomer.

De første nedtegningene av akupunktur brukt på dyr er funnet i India hvor en elefant skal ha blitt behandlet.

Jesuittprester tok med seg denne kunnskapen til Europa på 1600 tallet.

I Kina er det funnet nedtegnelser om behandling av hest med akupunktur. Hesten var viktig både i daglig arbeid og i krig og hadde dermed en høy status i Kina.

Share This