Kraniosakralterapi

Hva er kraniosakral terapi
Behandleren bruker hendene til å forsiktig justere beinene i kraniet(hodet) og sacrum(nedre del av ryggen/krysset) for å frigjøre spenninger og harmonisere det sentrale nervesystemet. Det fremmer kroppens naturlige evne til å helbrede seg selv – kraniosakralterapi skaper balanse og rom for helbredelse.

Målet med behandlingen er å skape en balanse i bevegelsesapparatet, men kan også brukes til å behandle konkrete problemer som traumer mot hode og nerveparalyser, ubalanser i kjeve og kjeveledd, hoderisting hos hest og halthet.  Kraniosakralterapi kan brukes til å behandle både akutte skader og mer kroniske lidelser.

-kan alle dyr behandles?
I teorien kan alle dyr med kraniet og ryggrad behandles med kraniosakralterapi.

– hvilke skader er det mest av

Hest: skjevheter i hodet, feilstilte beinplater og traumer mot hodet. Hester går ofte med for stramme nesebånd og nakkebånd som skaper spenninger og skjevheter i kraniet. Bittet og menneskers harde hånd ved ridning skaper mye ubalanser i kjeveledd og i resten av kraniet også. Hester har også mye ubalanser i rygg, sacrum og bekken, det er varierende årsaker til dette, men ofte kommer det av feiltilpasset sal, og feilridning. Bekkenproblemer kan også komme etter drektighet og fødsel. Måten hesten ris på skaper også mye spenninger og ubalanser i hode, rygg og bakpart.
På smådyrene ses mest skader og skjevheter i hode etter en vanskelig fødsel. Traumer mot hode og rygg er også problemer jeg ser relativt ofte. Aktive hunder vil kunne skade seg og en liten skade kan over tid skape mye sekundære ubalanser i kroppen og i det sentrale nervesystemet. Kroppen vil alltid forsøke å kompensere ved et problem og dette skaper igjen flere problemer. Ved å raskt komme til behandling og få rettet opp ubalansene etter en skade unngår man mange problemer i fremtiden. Det er ikke alltid lurt å vente og se om ting går over av seg selv.  Nakkeskader fra rykk i halsbånd ser jeg også relativt ofte – dette skaper også ubalanser som gir hodepine

– hvordan kan folk vite at dyret deres trenger en kraniosakral behandling
Hvis dyret oppfører seg unormalt, viser tegn på smerte, ømhet, kviser seg for å hoppe inn i bilen, vil ikke gå i trapper, vil ikke hoppe hinder, er halt osv – bør den komme til en konsultasjon hvor jeg kartlegger problemet og finner ut hvilken behandlingsmetode som er det beste for akkurat dens problem
Det er mange ting som kraniosakralterapi kan hjelpe mot:
Kraniosakralterapi kan brukes ved mange lidelser, blant annet:

 • Hoderisting hos hest
 • Spenninger/smerte og ubalanser etter feiltilpasset utstyr
 • Ansiktsparalyse
 • Ubalanser i kjeveleddet og tyggemusklene
 • Traumer og skader mot hode
 • Problemer i bakparten
 • Krybbebiting
 • Problemer i bevegelsesapparatet generelt
 • Bekkenproblemer
 • Artritt
 • Smerter og skade i rygg, nakke, hode eller sakrum
 • Halthet
 • Smerte og problemer med kjeveleddet
 • Kronisk ledd og ryggsmerter
 • HD
 • Etter operasjoner
 • Nerveskader
 • Paralyser
 • Adferdsproblemer
 • Skade etter drektighet og fødsel
 • Skade/ubalanse på ungdyr etter fødsel
 • Problemer i det sentrale nervesystemet
 • Hodepine
 • Ubalanse i hormonsystemet
 • Immunlidelser
 • Mentalt stress

Kraniosakralterapi hjelper kroppen med å opprettholde en balanse mellom fight/flight og rest/digest responsen i det sentrale nervesystemet
Kroppen vil alltid forsøke å skape balanse, ofte gjennom ved å kompensere andre steder i kroppen. Disse kompensasjonene koster kroppen mye over tid og kan ødelegge leddfunksjoner og føre til problemer i hele bevegelsesapparatet og på lang sikt blir det også adferdsproblemer.
Å gjenskape kroppens balanse i er vitalt for alle dyr for å kunne leve et langt og godt liv og ikke minst for å kunne prestere.

Indikasjon på at ditt dyr kan trenge kraniosakralterapi er:

Hest 

 • bukking, halthet, vanskelig for å gjøre overganger, holde travet
 • Føles flat under trening
 • Vanskelig for å puste ordentlig
 • Hodepine
 • Gnisser tenner eller vanskeligheter med å tygge

Små dyr 

 • Smerte ved bevegelse
 • Vanskelig for å reise seg
 • Virker deprimert og sturer – kan tyde på hodepine eller smerte i kroppen
 • Skjevheter
 • Spenninger i muskulatur generelt og spesielt i kjevemuskulaturen
 • Vil ikke gjøre de tingene den pleier

Det er viktig at dyret alltid undersøkes av veterinær først slik at man kan utelukke indremedisinske årsaker til dyrets endrede adferd eller smertene. Kraniosakralterapi kan fint utføres sammen med veterinærmedisinsk behandling.


Bitte litt historie
Kraniosakralterapi har utviklet seg utifra osteopatien og allerede rundt 1900 oppdaget osteopat dr william sutherland at beinene i kraniet er knyttet sammen med sacrum gjennom kraniosakralsystemet. Dette systemet består av kraniet, ryggmargen, hjernehinnene, cerebrospinalvæske og sacrum. Hjernehinnene ligger rundt hjernen og fortsetter rundt ryggmargen som et beskyttende lag. Det er tre hinner med et lag væske imellom som heter cerebrospinalvæske.
Dr. Sutherland oppdaget at når han presset på forskjellige bein i kraniet så ble sacrum og bekkenet påvirket og omvendt
Dr. John E Upledger regnes også som en av kraniosakralterapiens oppdagere. Han oppdaget rytmen i cerebrospinalvæsken da han var med på en operasjon hvor de skulle skrape av en kalsifisering på dura mater – hans oppgave var å holde hinnen stille mens en annen kirurg skrapet av kalsifiseringen – men han klarte ikke å holde hinnen stille, selv hvor mye han prøvde – dette måtte han finne ut av og satte i gang undersøkelser av denne «nye» rytmen og dens sammenheng med resten av kroppen og spesielt med nervesystemet.
Strukturene i kraniosakralsystemet bindes sammen av muskler, fascia, ligamenter, og sener på utsiden, men viktigst er samarbeidet mellom vevene på innsiden i kraniosakralsystemet.
Kraniosakralterapeuter bruker spesifikke teknikker med hendene til å frigjøre restriksjoner i bevegelsesapparatet og i faciaen. Fascia er en tynn hinne som ligger rundt alle kroppens muskler og organer og vever kroppen sammen som et tynt spindelvev.

Det er ingen fysisk manipulasjon av bein eller vev, men det brukes et lett press med ca 5 gram trykk på spesifikke områder for å frigjøre restriksjoner. Terapiformen konsentrerer seg spesifikt om kraniet, ryggraden og sacrum, men siden hele kroppen henger sammen som en enhet brukes teknikkene også andre steder på kroppen.
Først vil terapeuten undersøke dyrets bevegelsesmønster, holdning og bløtvev. Så brukes kraniosakralteknikker for å løse opp restriksjoner i bevegelsesapparatet, og skaper flyt og balanse i systemet igjen

Hesten skalle er et sikksakk puslespill av 26 individuelle bein

Beinene holdes sammen ved hjelp av suturer, suturene fungerer som ledd mellom kranialbeinene og er laget for kunne absorbere energi fra evt traumer mot kraniet. All beinstruktur er levende vev og har både blodtilførsel og fettvev.

Skallen til et nyfødt dyr er satt sammen av enda fler individuelle plater og utvikler seg frem til 5-6 års alderen. All press utenfra, som stramme neseremmer, traumer på et ungt kraniet kan føre til langtidsproblemer. Behandles ikke disse skadene kan det skape adferdsproblemer, redsel, problemer med kjeveleddet med mer – som igjen vil skape problemer med trening og funksjon.
Gjennom en hests liv vil den stadig oppleve trykk mot kraniet, fra stramme nesebånd, bitt, feiltilpassede hodelag og grimer og tannproblemer og tannbehandlinger faktisk.
Dette kan skape en feilposisjonering av beinene i kraniet som igjen skaper en ubalanse i kraniosakralsystemet. Kraniebein som blir kompressert og suturene presset sammen eller i feil retning vil affisere hesten nervefunksjon, bihuler, balanse, kjeveleddsfunkjson, bevegelse, hvordan den holder og beveger hodet og generelt bevegelsesmønsteret.
Kraniosakralterapi er spesielt nyttig etter tannbehandling av hesten. Tannbehandling er en viktig del av hestens helse og bør gjøres 1 til 2 ganger i året. Men speculumet – som holder hestens munn åpen slik at veterinæren kan jobbe sikkert i hesten munn – holder hestens munn åpen i en unaturlig posisjon og dette skaper en unaturlig press på beinene i kraniet
Det er viktig at veterinæren løsner på spekulumet ofte og gir hesten pauser gjennom hele tannprosedyren slik at kjeven får hvilt.
Etter tannbehandling kan skjevheter forekomme noe som igjen skaper feilpossisjon av kjeveledd som gir behov for oftere sjekk av tennene – dette skaper en ond sirkel av ubalanse.
Ved rutinemessig bruk av kraniosakralterapi etter tannbehandling kan dette unngås

– hva slags utdannelse kreves for å utføre kraniosakralterapi?
I Norge er det mulig å ta kurs i kraniosakralterapi for dyr. Kursleder Inya L`orange utfører kurs flere steder i landet og har lang erfaring innen kraniosakralterapi både på mennesker og dyr. Jeg har gått både grunnutdannelse og fordyping inne kraniosakralterapi.

– pris for en behandling

Første gangsbehandling hund 850, hest 1500(inkl kjøring) ca 1,5 time(dette er en pris jeg har for alle førstegangskonsultasjoner)

Oppfølging kommer an på tid og behov men ca 600 hund og 1200 hest. Behandlingen tar ca en time
Her er det viktig å tenke på at ved førstegangs konsultasjon vil jeg gå gjennom hele dyret og dens sykehistorie og kartlegge dyrets behov for behandling og hvilken behandlingsmetode som vil være best for dette dyret og dens problemer. Dyret vil for hver behandling få en ny vurdering av hva som er best for den fremover – det er det som er så fint med å ha flere verktly o verktøykassa mi, da kan jeg skreddersy et individuelt opplegg for hver enkelt pasient – hos meg er alltid dyret i fokus – hver enkelt må få den hjelpen den trenger for å gjenopprette balansen.
Ofte bruker jeg en kombinasjon av behandlinger. Eks muskelterapi og kraniosakralterapi. Homeopati og akupunktur osv.
Men det er viktig for meg å ikke gi for mange typer behandlinger på en gang. Kroppen må få klare beskjeder om hva den skal jobbe med. Hvis vi gir den beskjed om å fikse flere forskjellige ting vil den ikke klare å gjøre en god jobb med alle tingene. Ved å bruke flere behandlingsmetoder som gir samme beskjeden understreker man hva kroppen skal jobbe med og den vil da kunne gjøre dette på en ordentlig måte. Så kan vi ta andre problemer dyret har etter hvert. Kroppen har ikke kapasitet til å fikse alt på en gang. Viktig å gi kroppen tid til å gjøre jobben ordentlig. Derfor lar jeg det ofte gå iallefall en uke mellom behandlingen i starten og gjerne noe lengre tid etter hvert. Kroppen må få ro til å jobbe, min jobb er å hjelpe den videre når prosessene stopper opp, ikke mase mens prosessene er i gang.

– antall behandlinger som trengs for at dyret skal bli bra
Det er veldig individuelt. Kraniosakralterapi hjelper kroppen med helbredelse, men det er som ved alle naturlige behandlingsmetoder kroppen selv som må gå inn og gjøre jobben, jeg kan bare hjelpe den på veien. Hvor raskt dette går kommer an på kroppens egen evne til helbredelse og hvor mye hjelp den må ha for å finne balansen igjen. Det hele kommer jo også an på omfanget av skaden/ubalansen og hvor lenge dyret har hatt problemet. Akutte ting løser seg gjerne raskere enn mer kroniske ting.
Noen blir helt fine etter to behandlinger, noen må ha hjelp over lengre tid. Alle dyrene behandles individuelt og får akkurat så mye og den behandlingen som passer for den.

– når skal eier se bedring på dyret sitt
Eier ser ofte en endring på dyret allerede under behandlingen. Ofte kan eier se at dyret blir lettere til sinns, at smertedraget over øynene forsvinner. At den blir gladere og kvikkere. Noen dyr blir veldig slitne etter behandlingen og trenger et par dager med ro før eier ser at dyret blir bedre.
Som sagt tidligere er de individer og trenger forskjellige ting og reagerer forskjellig på behandlingen. De flest vil se en endring allerede etter første behandling.
Bedringen går ofte raskt i begynnelsen og så er det noen ting som henger igjen og trenger mer hjelp for å slippe taket. Det viktige for meg er å følge dyret helt frem til den blir bra, på den måten er det mest sannsynlig at det ikke kommer tilbake. Avslutter man behandlingen for tidlig kan gjenværende ubalanser og spenninger raskt føre dyret tilbake til smertetilstanden den hadde tidligere. Kroppen må også få tid til å gjøre jobben for å få en varig bedring – derfor bør det gå litt tid mellom behandlingene.

– hvordan reagerer dyret under behandling? Hva med dyr som ikke liker at andre enn eier tar på den.
De fleste dyr liker kraniosakralterapi, da det kun er lett berøring og ingen smerte. De merker også kjapt at dette er en behandling som jobber på parti med kroppen og at det skjer ting i kroppen. Jeg har ennå ikke vært borti dyr jeg ikke får lov til å behandle, de fleste merker min intensjon om å ville gjøre de bedre og de tar hjertelig imot hjelpen. Noen synes det er litt skummelt første gangen at noen skal ta så mye på de og holde bare lett og ikke type klø som eier gjør. Men de venner seg raskt til behandlingen og lærer å nyte den.
Det er også mange som tydelig viser at det skjer ting i kroppen, de sukker, smatter, tygger, peser osv.

– reaksjon etter behandling
Noen føler seg oppkvikket og med ny energi etterpå andre blir veldig slitne og trøtte. Her er det individuelle forskjeller og begge deler er like normalt. Jeg pleier ofte å si til eier at dyret bør ta det med ro den samme dagen etter de første behandlingene og at det er lov å virke sliten et par dager etterpå.

– hvordan foregår en time
Først vil jeg kjenne på kraniosakralrytmen og kartlegge ubalanser og spenninger i systemet.
Deretter går jeg inn med ulike teknikker, kun ved hjelp av hender/fingre og bare med ca 5 grams aktivt trykk for å justere ubalanser og feilstillinger i kraniet, sacrum eller andre steder på kroppen. Vi jobber også mye med fascianene(bindevevet) i kroppen for å gjenopprette balanse her.
Jeg holder på et sted til jeg føler at kroppen begynner å selv jobbe med ubalansene.

– anbefaler du at dyret har blitt sett på av veterinær for den kommer til deg
Jeg ønsker alltid at mine pasienter jevnlig blir undersøkt av veterinær og jeg har gjerne en løpende dialog med dyrets veterinær. Det beste er et samarbeid slik at dyr og eier føler seg trygge og ivaretatt.  Jeg har lang erfaring fra arbeid på dyreklinikk og har god forståelse og kunnskap om hva som må ses på av veterinær og hva jeg kan hjelpe de med.

– er dette en suppleringsbehandling eller er det kun dette som er en fullgod behandling og som dyret blir frisk av
Det kommer helt an på dyrets problem, jeg bruker kraniosakralterapi alene og sammen med andre behandlingsmetoder som muskelterapi, akupunktur eller homeopati. Dyret kan bli frisk kun av kraniosakralterapi.

– er det noe eier kan gjøre hjemme, som kan passe med denne type behandling

God og jevn trening, mye kjærlighet, mindre stress og godt kosthold er alltid viktige faktorer i et godt dyreliv.

 

Litt ekstra informasjon:

Som i alle andre former for naturmedisinske terapiformer må man også ved kraniosakralterapi se hvert individ som en helhet og se totaliteten av symptomene.
Kraniosakralsystemet består av hjernehinnene, strukturer som hører sammen med eller er festepunkter for hjernehinnene, cerebrospinalvæske, alle strukturer som er med i produksjonen, reabsorbsjonen og innholdet i cerebrospinalvæsken. Systemet er også nært knyttet til nervesystemet, bevegelsesapparatet, det vaskulære systemet, det lymfatiske systemet, endokrine systemet og respirasjonssytemet
Abnormalitet i systemene eller funksjonen av noen av systemene vil kunne påvirke det kraniosakrale systemet
Kraniosakral systemet kjennetegnes av rytmisk bevegelse som fortsetter gjennom hele livet og denne rytmen finner vi hos mennesker, andre primater, hunder, katter, hester og alle andre dyr med en ryggrad.

Kraniosakralrytmen kjennes best på hodet, men en godt trent terapeut kan kjenne den hvor som helst på kroppen.
Den normale raten på kraniosakralrytmen er 6-12 sykluser i minuttet. Det er registrert rytmner utenom normalen, for eks koma pasienter har ofte en veldig lav rytme – helt nede i 3-4 sykluser i minuttet er registrert.
Ved å kjenne på kraniosakralrytmen på ikke syke pasienter kjenner man en stabil rytme som ikke følger hjertet eller respirasjonsrytmen og rytmen lar seg ikke påvirke av trening, følelser, hvile osv. – det er derfor man kan måle patologi ved å kjenne på kraniosakralrytmen. Vi kjenner en vuggende bevegelse i sacrum som henger sammen med en utvidelse og sammentrekning av hodet. Når flatene i hodet utvides, beveger sacrum seg oppover mot hodet – denne fasen heter fleksjonsfasen. Syklusen går så over i ekstensjonsfaser hvor sacrum beveger seg nedover og hodet smalner i det trensverse snittet.
I fleksjonsfasen vil den eksterne kroppen rotere og utvides og i ekstensjonsfasen vil kroppen innvendig rotere og smalne litt.  Den komplette syklusen er når en hel fleksjons- og ekstensjonsfase er gjennomført.  Det er en nøytral fase, en avslappningsfase mellom syklusene.  Når en terapuet kjenner på rytmen så kjenner den etter rate, amplityde, symetri og kvalitet.
Eks ved lav amplityde indikerer lav vitalitet og pasienten er mer utsatt for sykdommer. Mangel på symmetri er en indikasjon på patologiske problemer som skaper tap av bevegelse, som etter kirurgi, traume osv.

Share This