Blomstermedisin

 Bachs blomsteressenser blir fremstilt fra 38 ulike blomster, busker og trær, disse hjelper kroppen med å skape harmoni og balanse. Blomstermedisin brukes mye til å behandle adferdsproblemer hos dyrene våre. Mange dyr sliter med stress og endret adferd fordi de påvirkes av vår stressede hverdag. Ved hjelp av blomstermedisin kan vi støtte dyrene slik at de bedre takler hverdagen og dens utfordringer, om det så er sykdom, stress, konkurranser, trening eller annet en dag kan inneholde.

Blomstermedisin er komplementærmedisin, det vil si at det ikke er alternativ til medisin, men at det kombineres med andre behandlingsformer og brukes som et supplement.

Essensene regnes faktisk som spesielt godt som støttebehandling ved annen behandling.

Edvard Bach er kanskje den mest kanskje flest har hørt om når vi nevner blomstermedisin.  Bachs blomsteressenser blir fremstilt fra 38 ulike blomster, busker og trær, og essense ble kjent på 30-tallet.  Han mente at det fantes blomster og planter i naturen som kunne hjelpe mennesker og dyr med å harmonisere deres indre ubalanse.

Essensene virker som en katalysator for forandring mot det harmoniske.  De kan brukes sammen med annen behandling à Essensene gjør at noe kan skje, de løser ut en prosess i kroppen.

Blomstermedisin inneholder ingen biokjemiske virkestoffer og essensene gir støtte til selvutvikling.

Les mer…

 

Share This