Giftig for dyrene

Det er flere ting som vi har i huset eller bruker i matlaging som er giftige for dyrene våre.

Her får du en oversikt over de vanligste forgiftningsfarene.

 

giftig

Hvis du mistenker at dyret ditt kan ha fått i seg noe giftig så:

 • Ring nærmeste veterinær og forklar hva du tror har skjedd
 • La hunden bevege seg minst mulig og dra med en gang til veterinæren
 • Ta med deg evt embalasje, info om giftstoffet til veterinæren.

 

Xylitol

xylitol

Søtningsstoffet xylitol selv i små mengder kan medføre til kraftig fall i blodsukkeret(hypoglykemi) hos hunder.

Ved inntak kan de få blødninger, leversvikt og dø.

En hund som får i seg  tre til fire biter tyggegummi med xylitol, bør behandles hos veterinær.

Et gram xylitol kan være farlig for en middels stor hund.

 

De første tegnene kan komme 30-60 minutter etter inntak og kan vise seg som:

 • Oppkast
 • Slapphet
 • Ustøhet
 • Kollaps
Dyret kan videre utvikle kraftig hypoglykemi og leversvikt. Noen hunder utvikler akutt leversvikt 9-72 timer etter inntak uten disse tidlige tegnene.
 Noen hunder kan utvikle akutt leversvikt uten forutgående symptomer og da kan oppkast og slapphet opptre først etter 9–72 timer. De hundene som utvikler leversvikt kan også oppleve forlenget blødningstid samt blødninger i mage/tarm.

Xylitol forgiftning

 

 

Sjokolade:

giftig sjokolade hund

Sjokolade er stimulerende og vi mennesker føler oss ofte pigge rett etter vi har spist sjokolade, hundene våre er mer følsomme enn oss og sjokolade kan gjøre at hjernen og hjertet blir overstimulert.

 

I sjokoladen finner vi blant annet stoffene xantinalkaloider og teobromin som stimulerer nervesystemet.

 

100-200mg teobromin per kilo kroppvekt kan være dødelig for hund, men doser ned til 20mg per kilo kan gjøre den syk.

Hos hunder tas theobromid opp av leveren, overføres gjennom gallen tilbake til tarmen der den starter på en ny runde. Istedet for å kvitte seg med stoffene, fortsetter hunden å forgifte seg selv om igjen, og omigjen.

 • Melkesjokolade inneholder ca 1,2 mg teobromin per gram sjokolade
 • Mørk sjokolade inneholder ca 5–8 mg teobromin per gram sjokolade
 • Mørk usøtet sjokolade inneholder ca 14–16 mg teobromin per gram sjokolade
 • Kakaopulver inneholder ca 5,3–26 mg teobromin per gram pulver

Dette har jeg skrevet en egen artikkel om som du kan lese her: Sjokoladeforgiftning

D
Gjærbakst:

Gjærbakst kan være skadelig for hunder, fordi gjærdeig blir omdannet til alkohol i magen hos dyrene. Hunden kan faktisk bli alkoholforgiftet av gjærdeig.

Rå gjærdeig kan ved inntak føre til store problemer da omgivelsene i magesekken ofte fører til at deigen fortsetter å ese ut. Magesekken blir dermed dilatert og kan ved enkelte tilfeller dreie rundt sin egen akse (magedreining).

Fermenteringsprodukter av gjærdeigen kan også danne etanol og en alkoholforgiftning kan oppstå. Dette er  livstruende situasjon og dyret trenger akutt hjelp.

Hunder er mest utsatt noen av våre hundevenner liker å stjele deig fra kjøkkenbenken.

Symptomer som forekommer ved slike tilfeller er depresjon, brekninger, utspilt buk, ustøhet, desorientering, kramper, økt hjerterate, lav kroppstemperatur, respirasjonsproblemer, kollaps, sjokk og koma.

Ta kontakt med veterinær øyeblikkelig ved inntak av gjærdeig.

 

Alkohol:

alkohol

Alkohol blir kjapt tatt opp i tarmen og gir da en rask påvirkning av hjernecellene. Stoffet blir brutt ned i leveren og skilt ut gjennom nyrene.

Allerede etter 15 minutter kan det være for sent å stoppe forgiftningen ved å fremprovosere oppkast.

Symptomer er: trøtthet, svimmelhet og ustø gange, oppkast. Dyret kan etterhvert virke sløvt og få en opphopning av syre i blodet(acidose).

 

Laveste dose som er dødelig er ca 5,5 ml ren alkohol per kg kroppsvekt.

Det hjelper ikke å gi flytende kul for å stoppe opptaket, men dyret trenger raskt å bli lagt på drypp for å balansere syrenivået i blodet og øke utskillelsen gjennom nyrene.

Alkoholforgiftning hund, katt

 

Frostvæske:

Etylenglykol som brukes i frostvæske er svært giftig. Den rammer spesielt nyrer og nervesystem og inntak kan være dødelig.

Diagnosen kan stilles med blodprøve.

Behandling er alkoholdrypp eller spesifikke medisiner samt støttende behandling kan redde hunden hvis tiltakene settes inn tidsnok. Dessverre smaker glykol godt og mange hunder slikker gladelig i seg væsken hvis den finner «glykolsøl».

Dødelig dose er 4-7 ml per kilo kroppsvekt.

Noen frostvæsker inneholder propylenglykol istedet for etylenglykol, disse er mindre giftige.

Symptomer:

Etter 30 minutter til 12 timer etter inntaket kan man se: Trøtthet, kvalmeoppkast. Påvirkning pånervesystemet kan gi nedsatt balanse og kramper. En del hunder drikker og tisser mer. Ufrivilige/omflakkende øyebevegelser (nystagmus) og skjelving spesielt i hodet.

Etter 12-24 timer: Samme symptomer som i løpet av de første 12 timene, men ofte kan man se en viss forbedring. Hunden virker litt mer opplagt. Dette skyldes at den akutte effekten av giften har sluttet og at de sene effektene ikke har satt i gang for fullt enda. 

Etter 24-72 timer: Nå kan nyrene være helt utslåtte. Allmenntilstanden er kraftig påvirket, ingen urinproduksjon, kramperkomadød

Glycolforgiftning hund – nettdyrlegen

Dødelig dose for en katt er ca 1,5 ml/kilo kroppsvekt.

Glykolforgiftning katt – nettdyrlegen

 

Makadamian nøtter:

macadamia nøtter

Hunder som spiser macadamianøtter kan få:
 • Oppkast
 • Feber
 • Svakhet
Disse tegnene kommer ofte 6 til 12 timer etter hunden har spist nøttene.

 

Hunder som har inntatt >2g/kg kroppsvekt kan vise symptomer.

(En macadamianøtt veier vanligvis mellom 2,1 og 3 g)

Behandling er vanligvis unødvendig i de fleste tilfeller ved denne typen forgiftning. Symptomene er oftest forbigående og varer sjelden lengre enn 24–48 timer.

Macadamian nøtt forgiftning

Løk/hvitløk:

løk

Det har vist seg at løk og hvitløk i enhver form (rå, kokt, tørket, juice eller pulver) kan gi en livstruende form for anemi hos hund og katt.

Løk og hvitløk inneholder et stoff kalt thiosulfate. Hos hunder og katter vil dette stoffet være med på å bryte ned hemoglobin og skade de røde blodcellene i kroppen. De røde blodcellene vil dermed enten rupturere eller bli fjernet av kroppen selv. En anemi vil da oppstå og kroppen klarer ikke å transportere nok oksygen rundt i kroppen.

Etter inntak av løk kan hunden/katten oppleve symptomer som slapphet, nedsatt matlyst, bleke slimhinner, økt respirasjonsrate, respirasjonsproblemer, økt hjerterate, oppkast, diaré, gulsott og rød/brun farge på urinen. Ved inntak av store mengder kan symptomene på løkforgiftning oppstå innen 24 timer etter inntak. Men det er mer vanlig at de kliniske tegnene utvikler seg over flere dager.

Vanligvis må det store mengder av løk/ løkprodukter eller gjentatte mindre inntak over tid til før forgiftning oppstår. Men det har også vist seg at mengdene ikke trenger å være spesielt store; så lite som 50 g løk på 10 kg hund har gitt symptomer.

Katter er mer følsomme enn hunder når det kommer til løkforgiftning. Tilfeller har vist at katter har fått symptomer etter å ha spist babymat med tilsatt løksalt.

 

Druer/rosiner:

giftige druer

Druer og rosiner inneholder et ukjent giftstoff, som kan gi hunden livstruende akutt nyresvikt. Det har forekommet forgiftningstegn etter inntak av bare 7 rosiner. Ofte er det ingen fare om hunden har spist en drue eller en rosin(men det kommer ann på størrelsen), men har hunden din spist flere  kan det være grunn til bekymring. Om hunden har spsit gjærdeig med rosiner er faren større da den også kan reagere på gjærdeigen(se lengre opp i artikkelen)

Symptomer på forgiftning kommer oftest innen 24 timer etter inntak. Oppkast er som regel det første symptomet, mens diaré, anoreksi, magesmerter, slapphet, økt drikkelyst og nedsatt/ingen urinering er symptomer som påfølger få timer til få dager i etterkant av inntak.

 

Foreløpig vet man ikke helt eksakt hvor mye som kan spises før symptomer på forgiftning kan forekomme. Rosiner har gitt nyresvikt ved inntak fra 2,8 g/kg, mens druer har gitt samme lidelse ved inntak av 19,6 g/kg kroppsvekt. Vekten av 10 rosiner er ca 4,8 g, mens én enkelt drue veier ca 4-8 g.

Det har forekommet at en rosin eller drue har forårsaket død hos små hunder(under 5 kg), mens noen hunder kan spise både druer og rosiner uten å bli affisert

Drue og rosin forgiftning

 

Advokado:

advocadoAvocado og alle produkter fra avocadoplanten er giftig for mange dyr, deriblant hund, kanin, marsvin, rotter og fugl.

Avocado inneholder et giftstoff, persin, som kan føre til skader på hjertemuskulatur, lungevev og andre vev i kroppen.

Symptomer kan oppstå 24–48 timer etter inntak: slapphet, pustevansker, væskeansamlinger i ulike vev, hoste og i verste fall død.

 

 

 

Innholdet av persin varierer veldig mellom forskjellige sorter av avocado. Men en mengde på ca 60–100 mg/kg kroppsvekt kan gi symptomer.

 

 

Melkeprodukter
Hunder har ikke enzymet laktase som bryter ned melkesukkeret laktose, og kan derfor få diaré eller andre mageproblemer ved inntak.

 

 

Smertestillende til mennesker

paracetamol

 

Det er overraskende mange som tror at hvis dyret ditt har vondt er det bare å gi av de smertestillende vi har i medisinskapet. Det må du IKKE gjøre.

 

 

 

Paracetamol
Mer enn 46 mg/kg har gitt forgiftning, ved mer enn 100 mg/kg er det risiko for leverskade, og ved mer enn 200 mg/kg er det risiko for leverskade og methemoglobinemi, som betyr at blodet nesten ikke klarer å levere oksygen til vev. Paracet og Pinex for voksne er som regel 500 mg pr. tablett.

Dyrene våre har ikke de samme egenskapene som oss mennesker til å omsette acetaminophen i kroppen. Inntak av paracetamol vil derfor føre til store skader på lever, nyre og blodceller.

Kliniske tegn oppstår oftest innen 4–12 timer og viser seg via nedstemthet, oppkast, brune slimhinner, pusteproblemer, økt hjertefrekvens, hovent ansikt og labber, nedsatt kroppstemperatur og evt. brunlig farge på urinen.

En enkelt 500 mg tablett kan føre til forgiftning hos katt og doser høyere enn 10 mg/kg induserer toksisitet hos hunder.

Paracetamol forgiftning hos hund og katt

Ibuprofen
Mer enn 5 mg/kg kan gi toksiske symptomer, 50-75 mg/kg moderat forgiftning, 100-125 mg/kg alvorlig forgiftning, 400-500 mg/kg svært alvorlig forgiftning, og mer enn 600 mg/kg er dødelig. Ibux og Ibuprofen kommer i pakninger der tablettene inneholder 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen.

Ibuprofen forgiftning hos hund og katt

 

Liljer er giftige for katter

lilje

Det finnes flere forskjellige liljearter. Lilium spp. og Hemerocallis spp. er to arter som er svært giftig for katter. Katter som har fått i seg selv små mengder liljer kan utvikle nyresvikt.

Tegn på forgiftning med liljer

Symptomer på forgiftning kan komme etter 1-6 timer.
Dette kan vise seg som:
 • Oppkast
 • Sikling
 • Nedsatt matlyst
 • Svakhet
Katten kan så få en forbigående bedring før den utvikler nyresvikt.

 

Mange av plantene våre er giftige for dyrene, her har du en oversikt over noen av de:

Giftige planter

 

Rottegift

rotteMuse- og rottegift som brukes i Norge i dag inneholder vanligvis superwarfariner. Dette er stoffer som hindrer blodet i å koagulere seg.

En forgiftning med superwarfariner vil gi økt blødningstendens. Dyr som har spist en farlig mengde får vanligvis symptomer etter 3-5 dager.
Symptomer på forgiftning kan være:
 • Slapphet
 • Nedsatt matlyst
 • Bleke slimhinner
 • Blødninger fra slimhinner
Hunden og katten kan få andre symptomer avhengig av hvor blødningene skjer; for eksempel halthet, pustebesvær eller magesmerter.

Rottegift

 

Trevlesopper

trevlesopper

 

Selv små mengder hos hunder kan gi kraftige symptomer.

 

 

Symptomer kommer oftest innen 15 minutter – 2 timer etter inntak.

 • Økt spyttmengde
 • Mage-tarm symptomer (oppkast, magesmerter, diaré)
 • Økt urinering
 • Pustebesvær
 • Langsom puls

Sjokk og dødsfall kan komme raskt.

Trevlesoppforgiftning

 

Her kan du lese mer om forgiftning: https://www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control

 

Kilder:

Noen kilder er linket direkte under hvert emne og her har du listen over andre kilder jeg har brukt:

The Merck Veterinary Manual 9th Edition

Plumlee. K.H. Clinical Veterinary Toxicology

 

 

Share This